Luna

V literární tradici středověkého rytířského eposu "Chanson de geste" a později v literatuře lidové se vypráví, že všechny ztracené nebo zmizelé cennosti končí na Měsíci.

Měsíc je vlastně místo, kde jsou sny nebo slzy, láska nebo rozum, zahálčivé dny a nezavršené činy, opatrovány v drahocenných lahvičkách. Nádobky nápadně podobné těm, které dnes obsahují vzácné esence Tiziany Terenzi, se staly inspirací.

Sejmouce víčko a vdechnouce jejich obsah, obřadně a opakovaně, ochutnáváme vůni a znovu nabýváme zmizelou věc.  Oděni do jedné z těchto vonných esencí, znovu nalézáme pocit úžasu, protože tato kolekce ztělesňuje podstatu "znovuobjevení" toho, co bylo pro nás kdy nejdražší a na co jsme nemohli zapomenout.

Zahalení do těchto vůní bude výpravnou cestou na Měsíc a hledáním naší vzácné zmizelé věci.

"Celá sféra překoná oheň a odtud kráčí do království Měsíce".  Takto začíná XXXIV zpěv Orlanda Furioso, ve kterém je protagonista, rytíř Astolfo, vyslán na Měsíc, aby zde vykonal zvláštní skutek: znovu nalezl rozum, který Orlando ztratil pro lásku.

Astolfo, věrný společník Orlandův, který hodlá vrátit rytíři rozum, přibývá na Měsíc na hřbetu Paegase, mýtyckého okřídleného koně.  Tady Astolfo pozoruje vše, co se zde nashromáždilo, bohatou a různorodou změť věcí, na Zemi zmizelých. Nejedná se jen o bohatství a slávu dávných království; jsou tu také slzy a vzdechy zamilovaných, čas, který lidé ztratili, a plány, které nikdy nevykonali.

Tiziana Terenzi  chtěla znovu nalézt svoji "věc ztracenou" na Měsíci, realizujíc tak nedokonaný podnik, na kterém roky pracovala. Umělecký projekt, který snoubí poetiku zlatnického umu s promluvou vůní, které prozkoumávají hranice kosmu.

Vyprávění o lunárním ohni, který živí a zahřívá cestování fantazií na stezce vzpomínek a o vyprávěních z cest do památných míst Itálie mezi Měsícem a ohni, které jsme Tiziana a já podnikli v něžném věku. Možná proto se v této kolekci objevuje, více než kdy jindy, pohádkový prvek vzpomínky, daruje svým obdivovatelům parfém vytvořený s čistým srdcem dítěte, které je v nás a které je oproštěno od špinavostí a vlivů odlišných od těch, které vycházejí z umělecké fantazie a lásky.

A v mysli se probudí čas, kdy jsme jako děti upřeně hleděly za teplých letních večerů na modrou oblohu, v doprovodu dědečka Guglielma a otce Evelina.

Z kvetoucích údolí v blízkosti domova, z odéru a vůní divoké přírody, opilí, učili jsme se poznávat hvězdy a poslouchat básně, dědečkem přednášené, spojeni v rodinném kruhu u ohně, veselém a praskajícím. Za těchto magických a šťastných večerů, za měsíčního svitu, zrodila se kolekce vůní, velmi vzácných a cenných, výlučné vonné esence Tiziany a Paola. Jejich velký malý poklad byl až dosud nikdy nikomu neodhalený, neboť jeho kompozice obsahující esence natolik vzácné a drahé znemožňuje jiným možnost nabízet ji jinak než darem.

Po více než dvaceti letech trpělivé práce v nalézání a pečlivě střeženém uchování těchto vzácných prvků, je nám velkou ctí představit dnes čtyři vůně věnované největšímu dílu, které jsme dosud vytvořili: Tiziana Terenzi Luna.

Výlučná kolekce inspirovaná krásou úžasu.  Ztracený i znovu nalezený dětský údiv, uzavřený v kapkách "ztraceného" parfému, dosud neodhaleného. Klusali jsme na Paegasovi, abychom vytvořili čtyři hvězdné zázraky. 

zobrazit produkty